Med solceller på taket går borettslaget aldri tom for energi

Med støtte til solceller på taket håper styreleder Terje Homen å gjøre Lohøgda borettslag selvforsynte med energi. Finn ut hvor mye du kan få i klimatilskudd til energisparende tiltak av Oslo kommune.
19. mai 2021

Terje Holmen klatrer opp den smale stigen og stikker hodet gjennom lufteluken i taket.

Her skuer han ut over det som foreløpig er et vanlig, tomt tak. Forhåpentligvis blir situasjonen en annen om bare noen måneder. Borettslaget der Holmen er styreleder har nemlig søkt Oslo kommunes klimatilskudd om støtte til montering av solceller.

Han har bodd på Lohøgda siden 1986, og sittet i styret i borettslaget i syv år. De siste tre årene har han vært styreleder, og i løpet av den tiden har det skjedd mye spennende både inni, utenfor og under lavblokkene.

– For to år siden boret vi etter bergvarme. Nå er vi i gang med isolering, og har fullisolert tre blokker og etterisolert fasader. Til våren håper vi å kunne gå i gang med montering av solceller på taket, og så snart det er i mål skal vi bytte ut alle vinduer, forteller styrelederen engasjert.

På dette taket håper Holmen å få solcelleanlegg til våren. – Det vil kunne produsere mellom 70 og 100 kWp, forteller han.

Lavere strømregning

Det er med andre ord ikke småprosjekter han har på gang, og det i et styre som drives på fritiden. Holmen synes imidlertid dette er spennende arbeid, og nå har han lyst til å inspirere andre borettslag som vurderer å gjøre det samme.

– Engasjementet var egentlig trigget av det økonomiske. Jeg så at vi hadde i overkant av to millioner kroner i strømregning, og det var bare på gårdsanlegget! Hvis vi i tillegg tok med hva alle leilighetene brukte av strøm, ble det ikke småtteri. Etter at vi fikk bergvarme som tilleggs energikilde til de nye felles berederrommene, har vi klart å redusere strømforbruket til oppvarming av varmtvann med cirka 50 prosent. Hver leilighet har spart omtrent 250 kroner i måneden i strømutgifter etter dette, og potensialet er enda større, tror han.

Dette var et kjølerom, nå står anleggets felles varmtvannspredere her.

Støtte fra Klima- og energifondet

Da Lohøgda boret etter bergvarme i 2018 fikk de 750 000 kroner i støtte til prosjektet av Klima- og energifondet. Totalt kom prislappen på prosjektet på 29 millioner, og Terje Holmen mener støtten var viktig.

– Man er avhengig av gulrøtter for å sette i gang slike tunge investeringer, og alle bidrag hjelper. Det som også er viktig å få med i beregningen er besparelsene som kommer alle beboere til gode i etterkant. Selv om kanskje fellesutgiftene går opp i en periode, vil strømregningene gå ned tilsvarende og man får mulighet til skattefradrag, minner han om.

Solceller kan gi millionstøtte

Solcelleanlegget han håper å få oppmontert på taket til våren skal kunne produsere mellom 70 og 100 kWp – eller kilowattpeak, som det heter. KWp er målenheten man bruker for å vise toppeffekten som solcellepanelet kan produsere under gitte forutsetninger. Klima- og energifondet gir støtte på 2 000 kroner per kWp installert, opp til 30 prosent av godkjente kostnader for tiltaket. Maksimalt kan Holmen og Lohøgda søke om én million kroner i støtte.

Når solcellene er på plass, ønsker Holmen å skifte ut vinduer. Det kan bli nok en stor, men viktig jobb.

– Den eneste utgiften vi som borettslag faktisk kan få gjort noe med, handler om energi. Og for å redusere kostnader ett sted, må man investere. Det har vi gjort, og det skal vi fortsette med, bekrefter styrelederen.