Alle klimatilskudd

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Enova gir inntil 10 millioner kroner i støtte til borettslag og sameier som gjennomfører energibesparende tiltak, for eksempel solceller.
Tilskudd | Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energiforbedringstiltak i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Alle energitiltak som bidrar til at borettslaget bruker mindre strøm fra nettet kan støttes, inkludert installasjon av solceller.

Tilskuddet er konkurransebasert. Man konkurrerer basert på hvor kostnadseffektive energitiltak man søker støtte til.

Tilskuddsbeløp

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30%, og maksimalt 10 000 000 kr, av prosjektets kostnader.

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring.

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova godkjenner finnes under overskriften «godkjente kostnader» i dokumentet «virkemiddel investeringsstøtte».

Hvordan vurderer Enova søknadene?

Det er konkurranse om støttemidlene. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, blir rangert basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. Rangering gjøres etter følgende formel:

Søkt støttebeløp / (mål for energiforbedring kWh * mål for energiforbedring %)

«Søkt støttebeløp» er antall kroner dere søker om i støtte fra Enova til å gjennomføre prosjektet.

Les mer om hvordan Enova vurderer søknadene her.

Hvem kan søke?

Alle borettslag, sameier, eierseksjonssameier og boligaksjeselskap med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene kan søke om støtte.

Søk på støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Kartleggingsstøtte for borettslag og sameier

Få støtte fra Enova til å gjennomføre kartlegging av klima- og energitiltak i ditt borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Støtteordningen skal bidra til at borettslag og boligsameier får en oversikt over tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Ordningen forvaltes av Enova.

Alle klimatilskudd