Alle klimatilskudd

Vrakpant for parkeringsplass

Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Har dere lyst til å erstatte parkeringsplassene på jobb med noe annet nyttig? Nå kan bedrifter i Oslo få støtte til å gjøre om parkeringsplasser til for eksempel sykkelparkering, lunsjområde eller sette opp en basketballkurv. Valgmulighetene er mange - her står dere fritt!

Du kan søke om tilskudd hele året. Søknader behandles fortløpende.

Hva kan du søke om?

 • Bedrifter kan kun søke om tilskudd til tiltak og installasjoner på egne parkeringsplasser.
 • Bedriften kan motta tilskudd på inntil 10 000 kroner for kostnadene til tiltaket som etableres på den omgjorte parkeringsplassen, begrenset til 30 prosent av totalkostnaden for tiltaket.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Hvem kan søke?

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke.
 • Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig.

Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.

Kommunale virksomheter som ønsker å søke støtte til innovative tiltak knyttet til smart mobilitet i samarbeid med aktør i næringslivet, kan lese mer om støtte til test- og utviklingsprosjekter.

Slik søker du

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden:

 1. Motta svar
 2. Bestill/inngå avtale med leverandør og gjennomfør tiltaket
 3. Send inn ferdigmelding
 4. Motta utbetaling

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Søk på vrakpant for parkeringsplass

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Siste frist for å søke om støtte fra denne ordningen er 31. desember 2023. Les mer her.

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Siste frist for å søke om støtte fra denne ordningen er 31. desember 2023. Les mer her.

Alle klimatilskudd