Alle klimatilskudd

Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører

Motta tilskudd til etterisolering og bytte av vinduer og ytterdører
Tilskudd | Borettslag og sameier

NB! Enova har lansert en støtteordning som dekker energitiltak i borettslag og sameier. Ordningen til Klima- og energifondet i Oslo er derfor stengt.

Vi anbefaler å søke på Enova sin ordning her.

Om støtteordningen

God isolasjon er bra for miljøet, sparer energi og gir deg lavere strømregning. Nå kan borettslag og sameier få tilskudd til etterisolering og utskifting av ytterdører og vinduer. Dere kan også få støtte til rådgivning i forbindelse med tiltaket. Hensikten med ordningen er å få ned energibruken i bygg og boliger i Oslo.

Søknadsfristen er løpende. *Dagens støttesatser gjelder frem til 31.12.23

Om støtteordningen

God isolasjon er bra for miljøet, sparer energi og gir deg lavere strømregning. Nå kan borettslag og sameier få tilskudd til etterisolering og utskifting av ytterdører og vinduer. Dere kan også få støtte til rådgivning i forbindelse med tiltaket. Hensikten med ordningen er å få ned energibruken i bygg og boliger i Oslo.

Du kan lese mer om Enova sin ordning her

Klimaetaten vil ikke kunne behandle flere søknader om klimatilskudd fordi tilsagnsfullmakten for 2023 er brukt opp. Det skyldes at tilskuddsordningene er populære, og at mange innbyggere og næringslivet i Oslo ønsker å investere i bedre klima- og energiløsninger.

Klimaetaten vil likevel ta imot søknader til de forskjellige tilskuddsordningene, men disse vil ikke bli behandlet før Klimaetaten eventuelt får en ny tilsagnsfullmakt. Vi kan heller ikke garantere at søknadene da blir behandlet med et helt eller delvis positivt utfall, selv om søknadene møter kriteriene for dagens tilskuddsordninger.

Retningslinjer og krav

 • Alle borettslag og sameier i Oslo som er registrert i Brønnøysundregistrene kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner, bedrifter, eiere/driftere av næringsbygg, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller arbeidet, eller inngår avtale med leverandør. Unntaket er rådgivning, som kan bestilles og gjennomføres før støtte er innvilget.

Dere må følge minimumsnivå til U-verdi i tabell 1a i §14-3 i Byggteknisk forskrift (Tek17) for å motta tilskudd. U-verdier skal beregnes som gjennomsnitt for de ulike bygningsdelene. Det vil si at følgende krav til U-verdi må oppfylles for å kunne motta tilskudd gjennom denne ordningen:

 • U-verdi på under 0,22 W/m²K for isolasjon i yttervegg.
 • U-verdi på under 0,18 W/m²K for isolasjon i tak.
 • U-verdi på under 1.2 W/m²K for vinduer og dører, inkludert karm, sprosser etc.
 • U-verdi på under 0,18 W/m²K for isolering av kaldt gulv mot grunn eller kjeller.

Husk at besparelsen blir høyere jo lavere u-verdi du velger. Vi anbefaler derfor å velge lavest mulig u-verdi som passer din bolig.

Dere kan søke om fritak fra kravene til U-verdi dersom dere av bygningstekniske eller antikvariske grunner har fått dispensasjon fra kravene av Plan- og bygningsetaten. En søknad om fritak for krav må inneholde dokumentasjon på dispensasjon fra Plan- og bygningsetaten.

Tilskuddsbeløp

 • Tilskuddet for rådgivning er 50 000 kr, maksimalt 30% av kostnadene.
 • Tilskuddet til isolering av tak er på 20 % av kostnadene.
 • Tilskuddet til isolering av yttervegg er på 20 % av kostnadene.
 • Tilskuddet til isolering av gulv er på 20 % av kostnadene.
 • Tilskuddet til utskifting av vinduer er 750 kr per m².
 • Tilskuddet til utskifting av dører er 5 000 kr per dør.
 • Tilskuddet til utskifting av verandadører støttes med samme sats som vinduer, det vil si 750 kroner per kvadratmeter.
 • Tilskuddet til randsoneisolering, tetting av kuldebroer og isolasjon rundt vinduer/dører er på 20 % av kostnadene.
 • Tilskuddet til termografering og trykktesting er på 20 % av kostnadene.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn
 • Totalt maksimalt tilskudd er på 1,8 millioner kroner

Slik søker du

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon. Du må i forkant innhente et tilbud på tiltakene du søker tilskudd til. Areal og U-verdi på isolasjon og vinduer og antall dører som skiftes ut må fremkomme i tilbudet.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden.

Etter at du har sendt søknaden:

 1. Motta svar
 2. Bestill/inngå avtale med leverandør og gjennomfør tiltaket
 3. Send inn ferdigmelding
 4. Motta utbetaling

Klage

Du kan klage hvis du har fått helt eller delvis avslag på søknaden. Klagen sender du til fondet@kli.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Les om bagatellmessig støtte på regjeringen.no

Søk på tilskudd til isolasjon, vinduer og dører

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Hva sier andre som har gjennomført tiltaket?

Den eneste utgiften vi som borettslag faktisk kan få gjort noe med, handler om energi. Og for å redusere kostnader ett sted, må man investere.
- Terje Holmen, styreleder Lohogda borettslag

Andre relaterte tilskudd

Energiforbedring i boliger

Motta tilskudd til å gjennomføre smarte enøktiltak i boliger.

Privatpersoner

Om støtteordningen

Spar strøm, penger og miljø ved å gjennomføre smarte energibesparende tiltak i huset ditt! Vi ønsker å gjøre det lettere for deg som boligeier å ta miljøvennlige valg, og gir støtte til flere enøktiltak. Tilskuddsordningen gjelder kun for boliger med 1- 4 boenheter.

Alle klimatilskudd