Alle klimatilskudd

Sykkelparkering i borettslag og sameier

Motta tilskudd til å bygge trygg sykkelparkering i sameie/borettslag.
Tilskudd | Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Sykkelen din fortjener å stå tørt og trygt hjemme. Dersom borettslaget eller sameiet ditt mangler en trygg parkering for sykler, kan dere få støtte til å bygge en sikker sykkelparkering. Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd:

 • Nytt sykkelskur i skjermet bakgård
 • Bygging av sykkelparkering i garasje

Tilskuddsbeløp

 • Tilskuddet dekker 20 prosent av utgiftene ved bygging, maksimalt 100 000 kroner per borettslag eller sameie.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Kriterier for å søke

 • Kun borettslag og registrerte sameier i Oslo kan søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget tilskudd før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtaler med leverandører. Du får kun tilskudd til kostnader for selve sykkelparkeringen når den er ferdig bygget og betalt.
 • Borettslaget eller sameiet må ha midler til å forskuttere hele kostnaden.
 • Du kan ikke starte arbeidet før søknaden er godkjent.

Krav til sykkelparkeringen

 • Sykkelparkeringen som skal bygges må ha tak.
 • Sykkelparkeringen må etableres på borettslagets eller sameiets eiendom og må være tilgjengelig for alle beboerne.
 • Du må ta hensyn til framkommelighet. Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende).
 • Sykkelparkeringen kan ikke være til hinder for beboere eller offentlige tjenester som for eksempel avfallshåndtering og utrykningstjenester.
 • Ved nytt bygg over 50 kvadratmeter må du søke om byggetillatelse. Du bør uansett sjekke om dette kreves av en annen grunn enn størrelsen.

Se nederst på siden for å finne nedlastbare PDF'er med kravspesifikasjoner og utformingsguide for sykkelparkeringsplasser.

Slik søker du

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar
 2. Bestill/inngå avtale med leverandør og gjennomfør tiltaket
 3. Send inn ferdigmelding
 4. Motta utbetaling

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Får du avslag på søknaden din kan du klage til fondet@kli.oslo.kommune.no. Du må klage innen tre uker etter du mottok avslaget.

Guide for god sykkelparkering for borettslag og sameier

Guide for god sykkelparkering for borettslag og sameier.pdf

Dimensjoner og manøvrering, sykkelparkering i borettslag

Dimensjoner og manøvrering, sykkelparkering i borettslag.pdf

Søk på sykkelparkering i borettslag og sameier

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Hva sier andre som har gjennomført tiltaket?

Kommunikasjon og søknadsprosess gikk smidig og greit, og tilskuddet vi fikk hjalp oss veldig godt. Nå er vi i ferd med å ruste opp hele bakgården med det samme uttrykket på skjerming av søppelkassene med mer. Sykkelparkeringen er allerede ferdig, og er blitt et veldig fint tilskudd til vår litt trange bakgård.
- Erik Collett, beboer i Thomas Heftyes gate

Andre relaterte tilskudd

Ladeinfrastruktur til borettslag og sameier

Motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur i borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.

alttekst

Solcelletilskuddet

Motta tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg.

Borettslag og sameier
Bedrifter

NB! Enova har lansert støtteordninger som støtter solceller til bedrifter, borettslag og sameier. Ordningen til Klima- og energifondet i Oslo er derfor stengt.

Vi anbefaler å søke på Enova sine ordninger her:

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Om støtteordningen

Med solceller på taket kan du produsere din egen fornybare energi, og få inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune. Vi ønsker å legge til rette for at borettslag, sameier og yrkesbygg tar vare på solstrålene på taket. Gjennom tilskuddsordningen kan dere få tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.

NB! Denne tilskuddsordningen gir maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte. Enova lanserte nylig støtteordninger som dekker inntil 30 prosent av kostnadene for energiforbedring, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Tilskuddsordningene gir støtte til solceller og er konkurransebasert.

Vi anbefaler å søke på Enova sine tilskuddsordninger.

Du kan lese mer om Enova sine ordninger her:

Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Alle klimatilskudd