Alle klimatilskudd

Støtte til energikartlegging i yrkesbygg

Søk om tilskudd til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Få støtte fra Enova til å gjennomføre en energikartlegging av arbeidsplassen din. En god energikartlegging er første skritt på veien til et mer energi- og kostnadseffektivt bygg. Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Tilskuddsbeløp

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50%, og maksimalt 400 000 kr, av prosjektets kostnader.

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp sett opp mot typisk årlig energibruk i bygningene som skal kartlegges. Jo lavere støttebeløp dere søker om, desto større er sannsynligheten for å nå opp i konkurransen.

Les mer om hvilke kostnader Enova godkjenner her

Hvem kan søke?

Eiere og leietakere av yrkesbygg kan søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Virksomheter som har lovpålagte krav om gjennomføring av energikartlegging, med tilsvarende krav og detaljnivå som i denne støtteordningen, kan ikke søke.

Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Krav til søknaden

For at søknaden skal bli vurdert, må den oppfylle støtteordningens kvalifikasjonskriterier. Se kvalifikasjonskriteriene her.

Hvordan vurderer Enova søknadene?

Det er konkurranse om støttemidlene. Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene, blir rangert basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring. Rangering gjøres etter følgende formel:

Søkt støttebeløp / (mål for energiforbedring kWh * mål for energiforbedring %)

«Søkt støttebeløp» er antall kroner dere søker om i støtte fra Enova til å gjennomføre prosjektet.

Les mer om hvordan Enova vurderer søknadene her.

Søk på støtte til energikartlegging i yrkesbygg

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Vrakpant for parkeringsplass

Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter.

Bedrifter

Om støtteordningen

Har dere lyst til å erstatte parkeringsplassene på jobb med noe annet nyttig? Nå kan bedrifter i Oslo få støtte til å gjøre om parkeringsplasser til for eksempel sykkelparkering, lunsjområde eller sette opp en basketballkurv. Valgmulighetene er mange - her står dere fritt!

Elektrisk lastesykkel for bedrifter

Motta tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kom deg enkelt og raskt fram i byen med en elektrisk lastesykkel. Med på lasset kan du ha varer, verktøy og det du måtte trenge i jobbhverdagen. Mindre leveranser utgjør rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo og vi har som mål at flere av disse kan gjøres med hjelp av elektrisk lastesykkel i stedet for bil.

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Alle klimatilskudd