Alle klimatilskudd

Tilskudd til kjøp av elsykkel

Søknadsfristen er dessverre gått ut. Elsykler fører til mer sykling og gjør det lettere å sykle om vinteren. Du kan få inntil 5000 kroner av oss dersom du kjøper deg elsykkel!
Tilskudd | Privatpersoner

Om støtteordningen

Elsykler fører til mer sykling og gjør det lettere å sykle om vinteren. Privatpersoner i Oslo kan få inntil 5000 kroner ved kjøp av ny elsykkel!

Søk, vent på svar, kjøp, sykle - og send kvitteringen til oss. God sykkeltur!

Søknadsfristen har dessverre gått ut. Det er ikke lenger anledning til å søke om tilskudd til kjøp av elsykkel.

Av alle mottatte søknader vil vi trekke ut 1100 som får tilsagn.

Om tilskuddsordningen

  • Du kan få dekket inntil 50 prosent av det elsykkelen koster, men maksimum 5 000 kroner.
  • Du må ha fått svar på søknaden før du bestiller/kjøper elsykkel for å få utbetalt tilskudd.
  • Vi skal dele ut 1100 tilsagn på kjøp av elsykkel. Det betyr at 1100 som er bosatt i Oslo kan kjøpe elsykkel og få tilbake opptil 5 000 kroner av kommunen. Disse trekkes tilfeldig blant alle som har søkt.
  • Det er satt av 700 tilsagn til bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand, og 400 tilsagn til øvrige bydeler.
  • Du får svar på søknaden innen 22. desember.
  • Tilsagnet er personlig. Det er ikke anledning til å bytte eller selge tilsagn til andre, eller søke om tilskudd til andre enn seg selv.

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Sykkelparkering i borettslag og sameier

Motta tilskudd til å bygge trygg sykkelparkering i sameie/borettslag.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Sykkelen din fortjener å stå tørt og trygt hjemme. Dersom borettslaget eller sameiet ditt mangler en trygg parkering for sykler, kan dere få støtte til å bygge en sikker sykkelparkering. Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd:

  • Nytt sykkelskur i skjermet bakgård
  • Bygging av sykkelparkering i garasje

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Alle klimatilskudd