Alle klimatilskudd

Smart energistyring for boliger

Få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.
Tilskudd | Privatpersoner

Om støtteordningen

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.

Du sparer strømutgifter og bidrar til mindre belastning på strømnettet. Tilskuddet forvaltes av Enova.

Tilskuddsbeløp

  • 35% av installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kr.

Retningslinjer og krav

Tilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Følgende kriterier må også være oppfylt:

  • Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen.
  • I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.
  • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie
  • Arbeidet må være utført av fagfolk

Slik søker du

Når styringssystemet er installert og alle kostnader er betalt registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Kriterier for støtte til smart strømstyring

Kriterier for støtte til smart strømstyring.PDF

Søk på smart energistyring for boliger

Har du spørsmål om tilskuddsordningen?

Kontakt Enova på

Tlf: 800 49 003
E-post: svarer@enova.no

Andre relaterte tilskudd

alttekst

Solcelletilskuddet

Motta tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg.

Borettslag og sameier
Bedrifter

NB! Enova har lansert støtteordninger som støtter solceller til bedrifter, borettslag og sameier. Ordningen til Klima- og energifondet i Oslo er derfor stengt.

Vi anbefaler å søke på Enova sine ordninger her:

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Om støtteordningen

Med solceller på taket kan du produsere din egen fornybare energi, og få inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune. Vi ønsker å legge til rette for at borettslag, sameier og yrkesbygg tar vare på solstrålene på taket. Gjennom tilskuddsordningen kan dere få tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.

NB! Denne tilskuddsordningen gir maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte. Enova lanserte nylig støtteordninger som dekker inntil 30 prosent av kostnadene for energiforbedring, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Tilskuddsordningene gir støtte til solceller og er konkurransebasert.

Vi anbefaler å søke på Enova sine tilskuddsordninger.

Du kan lese mer om Enova sine ordninger her:

Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.

Privatpersoner
Borettslag og sameier
Bedrifter

Om støtteordningen

Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi. Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Alle klimatilskudd