Alle klimatilskudd

Piggdekk og sykkelservice

Sykle til jobb i vinter? Få tilskudd til piggdekk og sykkelservice!
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Lyst til å suse forbi rushtrafikken i vinter? Nå kan de ansatte i bedriften din få støtte til sykkelservice og piggdekkskift. Gjør som stadig flere osloborgere, og vink farvel til vinterkøen på vei til jobb!

Søknadsfristen gikk ut 15. desember

Tilskuddsbeløp

 • Opptil 50 % av kostnadene ved kjøp av piggdekk (maks 1000 kroner per ansatt)
 • Opptil 50 % av kostnadene til høstservice med piggdekkskift (maks 500 kroner per ansatt)
 • Opptil 50 % av kostnadene til vårservice med skifte fra piggdekk (maks 500 kroner per ansatt)
 • Maks 250 000 kroner i årlig støtte per bedrift

Slik søker du

 1. Sjekk hvor mange ansatte som ønsker sykkelservice
 2. Få pristilbud av et sykkelverksted
 3. Send inn søknad

Bedriften din søker selv om tilskuddet etter å ha hentet inn tilbud på sykkelservice. Det må søkes om tilskudd til sykkelservice for minimum fem ansatte. Både høst- og vårservice må inkludere tilbud om piggdekkskift. Tilskuddet dekker ikke kjøp av deler, med unntak av piggdekk. Tilsagnet har varighet på ett år, og skal brukes på to runder med service (både før og etter vintersesongen).

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar
 2. Bestill piggdekk og sykkelservice
 3. Send inn ferdigmelding
 4. Motta utbetaling

Om ferdigmelding

Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, sender du inn ferdigmelding. Følg linken du finner i ditt tilsagnsbrev. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon. Antall ansatte som har benyttet seg av de ulike tilbudene og priser på dette skal fremgå fra faktura. Dersom spesifiserte kostnader ikke fremkommer fra faktura, skal tilbud, kontrakt e.l. der dette fremkommer sendes inn. 

For at det skal utbetales tilskudd, må minimum fem ansatte ha benyttet seg av tilbudet.   Dersom bedriften er registrert utenfor Oslo, må selskapets kontoradresse i Oslo fremkomme.

Kriterier for å søke

 • Bedriften må holde til i Oslo og være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.
 • Tilskuddet gjelder piggdekk og service på de ansattes personlige sykler. Dersom bedriften selv eier sykler som de ansatte bruker eller kan låne, kan det ikke søkes om tilskudd til piggdekk til, eller service på, disse.   
 • Bedriften kan ikke bestille sykkelservice, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før søknaden er innvilget.
 • Bedriften din må ha kontor i Oslo og minst fem ansatte må benytte seg av tilbudet for å motta tilskudd.

Hvilke tiltak kan få støtte?

Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn. Tiltak som uansett ville blitt gjennomført støttes ikke gjennom Klima- og energifondet. At tilskuddet skal være utløsende kan også innebære at et aktuelt prosjekt endres/gjennomføres på en annen måte enn det i utgangspunktet var tenkt.  

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte. Les mer på regjeringen.no

Klage

Dersom du får avslag på søknaden din om tilskudd, kan du klage. Klagen sendes til:

Klima- og energifondet

Rådhuset

0037 Oslo

Klagefristen er tre uker fra du mottar brev om avslag.

Søk på piggdekk og sykkelservice

Har du spørsmål om tilskuddsordningen

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Andre relaterte tilskudd

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Elektrisk lastesykkel for bedrifter

Motta tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kom deg enkelt og raskt fram i byen med en elektrisk lastesykkel. Med på lasset kan du ha varer, verktøy og det du måtte trenge i jobbhverdagen. Mindre leveranser utgjør rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo og vi har som mål at flere av disse kan gjøres med hjelp av elektrisk lastesykkel i stedet for bil.

Alle klimatilskudd
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte www.klimatilskudd.no aksepterer du denne bruken.
OK
Les mer