Alle klimatilskudd

Oslos smarteste jobbreise

Har du en god idé til et prosjekt som fører til at flere ansatte reiser klimavennlig til jobb?
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Vi ønsker at folk som bor og jobber i Oslo skal kunne reise smart, grønt, mest mulig stressfritt og gjerne billig. Vi ser rett og slett etter Oslos smarteste jobbreise, og gir tilskudd til de bedriftene som har de beste idéene om hvordan oslofolk kan reise innovativt og klimavennlig i jobben.

Hva kan du søke om?

 • Tilskuddsordningen er rettet mot tiltak som fremmer klimavennlige jobb- og tjenestereiser. Det vil si reiser mellom hjem og arbeidssted, og tjenestereiser til og fra arbeidsstedet i løpet av arbeidsdagen. Det avgrenses til tjenestereiser som primært foregår innenfor Oslos grenser.
 • Bedriften må selv komme på de gode tiltakene. Merk at godt kjente tiltak, som oppgradering av garderobe eller sykkelparkering, dekkes av våre andre tilskuddsordninger.
 • Bedrifter kan kun søke om tilskudd til tiltak i egen bedrift, og i samarbeid med andre, men ikke for å utvikle løsninger som skal selges videre.
 • Bedriften kan motta tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for tiltaket, maksimalt 250 000 kroner
 • Bedrifter som kan dokumentere en høy andel av fossilbiler i dag vil bli prioritert.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Slik søker du

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar
 2. Bestill/inngå avtale med leverandør og gjennomfør tiltaket
 3. Send inn ferdigmelding
 4. Motta utbetaling

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Alle klimatilskudd