Om Klima- og energifondet

Klima- og energifondet gir tilskudd til klima- og energitiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger.

Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo og effektivisere energibruken. Klima- og energifondet er en pådriver for at både næringsliv og privatpersoner tar i bruk ny og mer klimavennlig teknologi.

For mer info kontakt: fondet@kli.oslo.kommune.no