Alle klimatilskudd

Tilskudd til mobile ladestasjoner til byggeplass

Få støtte til kjøp eller leie av mobile ladestasjoner til bygg- og anleggsarbeid.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Har du lyst til å tilby utslippsfrie bygg- og anleggstjenester, men er usikker på hvordan dere skal lade maskinene?

Byggherrer og entreprenører kan søke om tilskudd til kjøp, leie eller leasing av mobile ladestasjoner som skal brukes på byggeplasser i Oslo. Tilskuddet er på 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 1,8 millioner kroner.

Søknadsfristen er løpende.

Kriterier for å søke

De mobile laderne må brukes i Oslo. Ved kjøp gjelder dette de første tre årene, ved leie/leasing gjelder dette for hele avtalens varighet.

De mobile laderne må ha en form for energilagring, for eksempel batterier.

De mobile laderne må være utslippsfrie.

Tilskuddet skal ha en utløsende effekt, så arbeid må ikke settes i gang og avtaler kan ikke være inngått før det er gitt tilsagn.

Hvem kan søke?

Private byggherrer og entreprenører med prosjekter som gjennomføres i Oslo kan søke.

Selskap som skal leie ut mobile ladestasjoner kan ikke søke.

Slik søker du

Innsending av søknad

  1. Innhent tilbud på de mobile ladestasjonene du søker om tilskudd til.
  2. Klikk på "Søk her", fyll ut og send søknad.

Etter at du har sendt søknaden:

  1. Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, og senest etter 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket. Det vil si akseptere tilbud, inngå kontrakter og utføre tiltaket.
  2. Send inn ferdigmelding. Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
  3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Søk på tilskudd til mobile ladestasjoner til byggeplass

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Elektriske maskiner og motorredskaper

Motta tilskudd til innkjøp av elektriske maskiner og motorredskaper til bruk i Oslo.

Bedrifter

Om støtteordningen

Lyst til å bytte ut den dieseldrevne gravemaskinen eller hjullasteren med en mer klimavennlig utgave? Nå kan bedriften din motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper og maskiner til bruk i Oslo. Eksempler på maskiner som vil kunne få støtte er mindre gravemaskiner, hjullastere og dumpere i tillegg til andre driftsmaskiner som gressklippetraktorer o.l.

Kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass

Motta tilskudd til rådgivning om hvilke tiltak du som utbygger kan iverksette for å få byggeplassen utslippsfri. 

Bedrifter

Om støtteordningen 

Stadig flere tar i bruk fornybare energikilder på byggeplassene i Oslo. Få tilskudd fra Oslo kommune til å kartlegge hvordan din byggeplass også kan bli utslippsfri.

Siste frist for å søke om støtte fra denne ordningen er 31. desember 2023. Les mer her.

Alle klimatilskudd