Alle klimatilskudd

Kjøp av ny el-varebil

Kjøp ny el-varebil og få inntil 50 000 kr i støtte fra Enova.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Med en elektrisk varebil får bedriften din lavere driftskostnader og lavere utslipp av klimagasser. I tillegg kan du få inntil 50 000 kroner i støtte per el-varebil av Enova. Bare husk å søke støtte før du kjøper bilen!

Slik søker du støtte fra Enova:

  1. Be bilforhandleren din søke for deg når du bestiller bilen
  2. Bekreft søknaden på mobilen
  3. Send inn bilens registreringsnummer når du får bilen utlevert
  4. Få utbetalt støtten
  5. Søk om støtte til lader. Du må ha mottatt el-varebilen for å kunne søke om støtte til ladepunkt

Har du spørsmål om tilskuddsordningen

Kontakt Enova på

Tlf: 08049
E-post: svarer@enova.no

Andre relaterte tilskudd

Hurtiglader for elektriske varebiler

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Nå kan din bedrift motta opp til 1 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan søke tilskudd. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke om tilskudd.

Alle klimatilskudd