Alle klimatilskudd

Kartleggingsstøtte for borettslag og sameier

Få støtte fra Enova til å gjennomføre kartlegging av klima- og energitiltak i ditt borettslag eller sameie.
Tilskudd | Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Støtteordningen skal bidra til at borettslag og boligsameier får en oversikt over tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Alle borettslag og sameier som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret kan søke om støtte. Ordningen forvaltes av Enova.

Slik søker dere støtte fra Enova

  1. Innhent tilbud på kartlegging av klima- og energitiltak
  2. Send inn søknad gjennom Enovas søknadssenter
  3. Motta tilskuddsbrev til signering på e-post. Styreleder signerer tilskuddsbrevet.
  4. Send inn sluttrapport etter gjennomført kartlegging.
  5. Motta støtte

Har du spørsmål om tilskuddsordningen?

Kontakt Enova på

Tlf: 800 49 003
E-post: svarer@enova.no

Andre relaterte tilskudd

Ladeinfrastruktur til borettslag og sameier

Motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur i borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.

alttekst

Solcelletilskuddet

Motta tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg.

Borettslag og sameier
Bedrifter

NB! Enova har lansert støtteordninger som støtter solceller til bedrifter, borettslag og sameier. Ordningen til Klima- og energifondet i Oslo er derfor stengt.

Vi anbefaler å søke på Enova sine ordninger her:

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Om støtteordningen

Med solceller på taket kan du produsere din egen fornybare energi, og få inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune. Vi ønsker å legge til rette for at borettslag, sameier og yrkesbygg tar vare på solstrålene på taket. Gjennom tilskuddsordningen kan dere få tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.

NB! Denne tilskuddsordningen gir maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte. Enova lanserte nylig støtteordninger som dekker inntil 30 prosent av kostnadene for energiforbedring, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Tilskuddsordningene gir støtte til solceller og er konkurransebasert.

Vi anbefaler å søke på Enova sine tilskuddsordninger.

Du kan lese mer om Enova sine ordninger her:

Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører

Motta tilskudd til etterisolering og bytte av vinduer og ytterdører

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

God isolasjon er bra for miljøet, sparer energi og gir deg lavere strømregning. Nå kan borettslag og sameier få tilskudd til etterisolering og utskifting av ytterdører og vinduer. Dere kan også få støtte til rådgivning i forbindelse med tiltaket. Hensikten med ordningen er å få ned energibruken i bygg og boliger i Oslo.

Dagens støttesatser gjelder frem til 31.12.23

NB! Denne tilskuddsordningen gir maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte. Enova lanserte nylig en støtteordning som dekker inntil 30 prosent av kostnadene for energiforbedring i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Ordningen er konkurransebasert.

Vi anbefaler å søke på Enova sin tilskuddsordning.

Du kan lese mer om Enova sin ordning her

Alle klimatilskudd