Alle klimatilskudd

Isolasjon og bytte av vinduer og dører i private boliger

Få støtte til isolering, bytte av vinduer og dører, og andre tiltak som senker energibruken i boligen din.
Tilskudd | Privatpersoner

Om støtteordningen

Ønsker du å ta grep for å gjøre boligen din mer energieffektiv? Nå får du støtte til tiltak som senker strømforbruket og varmetapet i boligen din.

Du kan søke om støtte til og med 31. desember 2023.

Nye krav til U-verdier fra og med 20. april

Se de nye kravene under "Retningslinjer og krav".

Tilskuddsbeløp og kriterier

Følgende tiltak støttes med 20 % av kostnadene:

 • Etterisolering av yttertak eller tak mot kaldt loft.
 • Etterisolering av gulv mot grunn eller kald kjeller.
 • Etterisolering av yttervegger.
 • Termografering og trykktesting.
 • Randsoneisolering, tetting av kuldebroer og isolasjon rundt vinduer/dører.

I tillegg støttes bytte av vinduer og dører med følgende satser:

 • Bytte av vinduer: 750 kroner per kvadratmeter.
 • Bytte av ytterdører: 5000 kroner per dør.
 • Verandadører støttes med samme sats som vinduer, det vil si 750 kroner per kvadratmeter.

Det gis inntil 200 000 kroner i støtte totalt. Det må dokumenteres at arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere.

Krav til isolasjonseffekt (U-verdi)

Isolasjonstiltakene er nødt til til å oppfylle minstekrav til isolasjonseffekt for å få støtte. Isolasjonseffekten forteller hvor effektivt tiltakene isolerer mot varmetap, og måles i noe som heter U-verdi. Leverandører av isolering, vinduer og dører skal oppgi U-verdier for produktene sine når de leverer tilbud til deg.

Dere må følge minimumsnivå til U-verdi i tabell 1a i §14-3 i Byggteknisk forskrift (Tek17) for å motta tilskudd. U-verdier skal beregnes som gjennomsnitt for de ulike bygningsdelene. Det vil si at følgende krav til U-verdi må oppfylles for å kunne motta tilskudd gjennom denne ordningen:

 • U-verdi på under 0,22 W/m²K for isolasjon i yttervegg.
 • U-verdi på under 0,18 W/m²K for isolasjon i tak.
 • U-verdi på under 1.2 W/m²K for vinduer og dører, inkludert karm, sprosser etc.
 • U-verdi på under 0,18 W/m²K for isolering av kaldt gulv mot grunn eller kjeller.

Husk at besparelsen blir høyere jo lavere u-verdi du velger. Vi anbefaler derfor å velge lavest mulig u-verdi som passer din bolig.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder alle boliger med 1- 4 boenheter og for enkeltleiligheter. Ordningen gjelder kun boliger eller enkeltleiligheter med adresse i Oslo.

Borettslag og sameier kan søke om støtte til isolasjonstiltak her.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknadsskjemaet.
 2. Legg ved eventuell tilleggsdokumentasjon. For noen tiltak så trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger og tillegg, det opplyses det om i søknadsdialogen.
 3. Send inn søknaden og motta kvittering. Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt for, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du får svar til din digitale postkasse innen to uker. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.
 2. Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følg linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.
 3. Etter at ferdigmeldte tiltak er behandlet av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Retningslinjer og krav

 • Alle privatpersoner bosatt i Oslo kan søke om tilskudd.
 • Bedrifter, eiere/driftere av næringsbygg, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller arbeidet, eller inngår avtale med leverandør.
 • Unntaket er rådgivning, som kan bestilles og gjennomføres før støtte er innvilget.

Dere kan søke om fritak fra kravene til U-verdi dersom dere av bygningstekniske eller antikvariske grunner har fått dispensasjon fra kravene av Plan- og bygningsetaten. En søknad om fritak for krav må inneholde dokumentasjon på dispensasjon fra Plan- og bygningsetaten.

Søk på isolasjon og bytte av vinduer og dører i private boliger

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Smart energistyring for boliger

Få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Privatpersoner

Om støtteordningen

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Du sparer strømutgifter og bidrar til mindre belastning på strømnettet. Tilskuddet forvaltes av Enova.

Alle klimatilskudd