Alle klimatilskudd

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Lyst på et mer kostnads- og energieffektivt kontorbygg? Få inntil 10 millioner i støtte fra Enova til energibesparende tiltak.
Tilskudd | Bedrifter

Om tilskuddsordningen

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energibesparende tiltak i yrkesbygg, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Støtteordningen er særlig relevant for eldre bygg med et stort energiforbedringspotensial. Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg.

Støtteordningen er konkurransebasert, der kostnadseffektive energitiltak stiller sterkere i konkurransen.

Tilskuddsbeløp

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30%, og maksimalt 10 000 000 kr, av prosjektets kostnader.

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring.

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova godkjenner finner du her.

Hvem kan søke?

Eiere og leietakere av yrkesbygg kan søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Søk på forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Vrakpant for parkeringsplass

Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter.

Bedrifter

Om støtteordningen

Har dere lyst til å erstatte parkeringsplassene på jobb med noe annet nyttig? Nå kan bedrifter i Oslo få støtte til å gjøre om parkeringsplasser til for eksempel sykkelparkering, lunsjområde eller sette opp en basketballkurv. Valgmulighetene er mange - her står dere fritt!

Elektrisk lastesykkel for bedrifter

Motta tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kom deg enkelt og raskt fram i byen med en elektrisk lastesykkel. Med på lasset kan du ha varer, verktøy og det du måtte trenge i jobbhverdagen. Mindre leveranser utgjør rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo og vi har som mål at flere av disse kan gjøres med hjelp av elektrisk lastesykkel i stedet for bil.

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Alle klimatilskudd