Alle klimatilskudd

Etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer

Motta tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Innen november 2024 skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie. For å gjøre det enklere for drosjesjåfører å velge elektrisk gir vi nå tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som allerede eier eller ønsker å kjøpe en el-drosje. Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.

Tilskuddsbeløp

 • Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon og begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per søker.
 • Ladeinfrastruktur dekkes ikke av denne ordningen.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Kriterier for å søke

 • Innehavere av drosjeløyve kan søke.
 • Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.
 • Privatpersoner, og borettslag/sameier kan ikke søke.
 • Du må vente på tilsagn fra Klima- og energifondet før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at du ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon, begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per søker.
 • Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen som kan tas med. Det gis ikke støtte til ladeinfrastruktur under denne ordningen.
 • Hvis løyvehaver bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om støtte til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.
 • Ordningen gjelder for privatpersoner som har behov for å lade profesjonelle kjøretøy, og vi stiller krav om at søker dokumenterer dette.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ta vare på fakturaer og kvitteringer. Disse sender du inn ved ferdigmelding.
 • Klimaetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Slik søker du

Fyll ut og send inn søknad med vedlegg

 • Søknadsskjema for tilskudd til ladestasjoner for el-drosje.
 • For noen tiltak trenger vi at du sender med ekstra dokumentasjon, beregninger eller tillegg. Dette vil du få beskjed om i søknadsdialogen.
 • Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt på, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden:

 1. Du får svar til din digitale postkasse innen tre uker. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille materialer før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.
 2. Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, følger du linken som finnes i ditt tilsagn om tilskudd. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.
 3. Etter at ferdigmeldingen er behandlet og godkjent av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Søk på etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Hurtiglader for elektriske varebiler

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Nå kan din bedrift motta opp til 1 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan søke tilskudd. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke om tilskudd.

Lading av elvarebil

Motta tilskudd til ladeinfrastruktur og ladebokser for elvarebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kjører du rundt i en el-varebil, men mangler lademuligheter? Med støtte fra Oslo kommune kan din bedrift oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler.

Kjøp av ny el-varebil

Kjøp ny el-varebil og få inntil 50 000 kr i støtte fra Enova.

Bedrifter

Om støtteordningen

Med en elektrisk varebil får bedriften din lavere driftskostnader og lavere utslipp av klimagasser. I tillegg kan du få inntil 50 000 kroner i støtte per el-varebil av Enova. Bare husk å søke støtte før du kjøper bilen!

Denne ordningen ble lagt ned 31. mai 2023

Alle klimatilskudd