Klimatilskudd

Her finner du en oversikt over klimatilskuddene du kan søke på.

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Enova gir inntil 10 millioner kroner i støtte til borettslag og sameier som gjennomfører energibesparende tiltak, for eksempel solceller.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energiforbedringstiltak i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Alle energitiltak som bidrar til at borettslaget bruker mindre strøm fra nettet kan støttes, inkludert installasjon av solceller.

Tilskuddet er konkurransebasert. Jo mer kostnadseffektive energitiltak du søker støtte til, jo sterkere stiller du i konkurransen.

Kartleggingsstøtte for borettslag og sameier

Få støtte fra Enova til å gjennomføre kartlegging av klima- og energitiltak i ditt borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Støtteordningen skal bidra til at borettslag og boligsameier får en oversikt over tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Ordningen forvaltes av Enova.

Støtte til energikartlegging i yrkesbygg

Søk om tilskudd til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg.

Bedrifter

Få støtte fra Enova til å gjennomføre en energikartlegging av arbeidsplassen din. Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Lyst på et mer kostnads- og energieffektivt kontorbygg? Få inntil 10 millioner i støtte fra Enova til energibesparende tiltak.

Bedrifter

Om tilskuddsordningen

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energibesparende tiltak i yrkesbygg, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Støtteordningen er særlig relevant for eldre bygg med et stort energiforbedringspotensial. Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg.

Isolasjon og bytte av vinduer og dører i private boliger

Få støtte til isolering, bytte av vinduer og dører, og andre tiltak som senker energibruken i boligen din.

Privatpersoner

Om støtteordningen

Ønsker du å ta grep for å gjøre boligen din mer energieffektiv? Nå får du støtte til tiltak som senker strømforbruk og varmetap i boligen din.

Du kan søke om støtte til og med 31. desember 2023.