Alle klimatilskudd

Elektriske maskiner og motorredskaper

Motta tilskudd til innkjøp av elektriske maskiner og motorredskaper til bruk i Oslo.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Lyst til å bytte ut den dieseldrevne gravemaskinen eller hjullasteren med en mer klimavennlig utgave? Nå kan bedriften din motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper til bruk i Oslo. Tilskuddet er på 30 prosent av kostnadene, maksimalt 1 000 000 kroner.

Det gis ikke tilskudd til maskiner som Enova har utlyst støtte til.

Se hvilke anleggsmaskiner Enova har utlyst støtte til her.

Søknadsfristen er løpende.

Klimaetaten vil ikke kunne behandle flere søknader om klimatilskudd fordi tilsagnsfullmakten for 2023 er brukt opp. Det skyldes at tilskuddsordningene er populære, og at mange innbyggere og næringslivet i Oslo ønsker å investere i bedre klima- og energiløsninger.

Klimaetaten vil likevel ta imot søknader til de forskjellige tilskuddsordningene, men disse vil ikke bli behandlet før Klimaetaten eventuelt får en ny tilsagnsfullmakt. Vi kan heller ikke garantere at søknadene da blir behandlet med et helt eller delvis positivt utfall, selv om søknadene møter kriteriene for dagens tilskuddsordninger.

Hva kan du søke om?

 • Eksempler på maskiner som vil kunne få støtte er trucker, hjullastere og dumpere i tillegg til andre driftsmaskiner som gressklippetraktorer o.l.
 • Det gis kun tilskudd til nye maskiner. Du må med andre ord være førstegangskjøper av maskinen du søker støtte til.

Kriterier for å søke

 • Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og som skal benytte motorredskapet i Oslo kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner og offentlige aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller motorredskapet, eller inngår avtale med leverandør.
 • Motorredskapet må ha en effekt på minimum 5 kW.
 • Motorredskapet må primært benyttes i Oslo.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.
 • Det gis ikke støtte til maskiner som er dekket av Enovas tilskuddsordning for anleggsmaskiner.

Slik søker du

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon. Du må i forkant innhente et tilbud på motorredskapet du søker tilskudd til. Beregning av tilsvarende forbruk for tilsvarende dieseldrevne maskiner må ligge ved søknaden.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, og senest etter 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket. Det vil si akseptere tilbud, inngå kontrakter og utføre tiltaket.
 2. Send inn ferdigmelding. Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Avslag på søknad og tildelingen av midler kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere mottar brev om avslag eller tildeling.

Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Søk på elektriske maskiner og motorredskaper

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass

Motta tilskudd til rådgivning om hvilke tiltak du som utbygger kan iverksette for å få byggeplassen utslippsfri. 

Bedrifter

Om støtteordningen 

Stadig flere tar i bruk fornybare energikilder på byggeplassene i Oslo. Få tilskudd fra Oslo kommune til å kartlegge hvordan din byggeplass også kan bli utslippsfri.

Hurtiglader for elektriske varebiler

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Nå kan din bedrift motta opp til 1 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan søke tilskudd. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke om tilskudd.

Alle klimatilskudd