Alle klimatilskudd

Elektrisk lastesykkel for bedrifter

Motta tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Kom deg enkelt og raskt fram i byen med en elektrisk lastesykkel. Med på lasset kan du ha varer, verktøy og det du måtte trenge i jobbhverdagen. Mindre leveranser utgjør rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo og vi har som mål at flere av disse kan gjøres med hjelp av elektrisk lastesykkel i stedet for bil.

Det kan søkes hele året.

Tilskuddsbeløp

 • Det gis tilskudd på inntil 15 % av kostnadene ved kjøp av sykkel.
 • Bedriften din kan motta maksimalt 150 000 kroner i tilskudd.
 • Tiltaket gjelder kjøp av nye elektriske lastesykler som er ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
 • Det gis tilskudd til maksimalt ti elektriske lastesykler per bedrift.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så innkjøp må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før du har fått tilsagn.
 • Du kan få tilskudd til kjøp av elektriske lastesykler med åpen eller lukket kasse, og elektriske longtail-sykler. Det gis ikke tilskudd til ordinære elsykler eller midtail-sykler.

Kriterier for å søke

 • Bedriften må holde til i Oslo og være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). Privatpersoner, offentlige aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.
 • Bedriften kan ikke bestille den elektriske lastesykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før søknaden er innvilget.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til kjøp av elektrisk lastesykkel, kan den ikke få støtte fra Klima- og energifondet.
 • Sammen med søknaden skal søker beskrive planlagt bruksområde for sykkelen og hvilken type biltransport sykkelen erstatter.
 • Kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet må tas vare på for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
 • Sammen med ferdigmeldingen skal det leveres en erfaringsrapport basert på 6-8 ukers bruk av sykkelen. Se link under "Slik søker du".
 • Søknadene vurderes individuelt, og da målet er å erstatte bilbruk vil dette tillegges vekt.
 • Tilsagn er gyldig i ett år. Det vil si at søker har ett år på å gjennomføre tiltaket og sende inn ferdigmelding.

Slik søker du

 1. Fyll ut og send inn søknadsskjemaet
 2. Når du har sendt søknaden elektronisk får du en kvittering på hva du har søkt for, og veien videre.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du får svar innen tre uker til din digitale postkasse. Du kan ikke starte arbeidet eller bestille sykkel før du har mottatt tilsagn fra Klima- og energifondet.
 2. Når arbeidet er utført, og alle regninger er betalt, last ned og fyll ut erfaringsrapport for elektrisk lastesykkel (PDF 0,1MB). Dette skal sendes inn sammen med annen nødvendig informasjon.
 3. Følg linken du finner i ditt tilsagnsbrev. Følg instruksene og last opp kvitteringer/fakturaer og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.
 4. Etter at ferdigmeldte tiltak er behandlet av oss, vil tilskudd bli utbetalt til oppgitt kontonummer.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte. Les mer på regjeringen.no

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Erfaringsrapport elektriske lastesykler

Erfaringsrapport elektrisk lastesykkel (FoU).pdf

Søk på elektrisk lastesykkel for bedrifter

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Hva sier andre som har gjennomført tiltaket?

Det at vi fikk støtte til el-lastesykkelen fra Oslo kommune, bidro til at det ikke ble så farlig å prøve. Det var det lille dyttet i ryggen vi trengte.
- Sverre Søndervik Sæther
Nå står dieselvarebilen og samler støv på gårdsplassen, mens el-lastesykkelen er i bruk nesten daglig.
- Trond Kaareng Johansen (Bolt Metall)

Andre relaterte tilskudd

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Siste frist for å søke om støtte fra denne ordningen er 31. desember 2023. Les mer her.

Lading av elvarebil

Motta tilskudd til ladeinfrastruktur og ladebokser for elvarebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kjører du rundt i en el-varebil, men mangler lademuligheter? Med støtte fra Oslo kommune kan din bedrift oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler.

Elektriske lastesykler

Få inntil 15 000 kroner i støtte til elektrisk lastesykkel med lastekapasitet på minimum 60 kg.

Privatpersoner

Om tilskuddsordningen

Ellastesykler kan erstatte reiser som i dag gjennomføres med bil. Nå kan du få inntil 15 000 kroner i støtte ved kjøp av ny ellastesykkel. Det gis kun støtte til ellastesykler med lastekapasitet på minimum 60 kg.

Søknadsfrist er 28.08.23.

Ordningen er nå stengt for søknader.

Alle klimatilskudd