Rekordstor interesse for klimatilskudd – behandling av nye søknader stanset

Aldri før har Oslofolk søkt om mer støtte til klimatiltak enn i år. Totalt har privatpersoner, borettslag, sameier og bedrifter fått tilsagn på hele 200 millioner kroner. Dermed er årets tilsagnsramme nådd, og behandling av nye søknader om klimatilskudd stanset.
25. september 2023

Den store investeringsviljen gjør at Klimaetaten ikke vil kunne behandle flere søknader om klimatilskudd fordi tilsagnsfullmakten for 2023 er brukt opp.

– Oppdraget vi fikk fra bystyret er gjennomført. Vi har utviklet tilskuddsordninger som er relevante for folk og næringsliv. Vi har delt ut tilsagn som vil bidra til å redusere klimagassutslippene og energiforbruket, i tillegg til å kunne ta i bruk fornybare løsninger. At så mange har søkt, viser at mange innbyggere og næringslivet i Oslo ønsker å investere i klima- og energiløsninger. Nå har vi nådd tilsagnsfullmakten, og da er vår jobb gjort i denne omgangen, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten.

Fortsatt mulig å søke

Klimaetaten vil likevel ta imot søknader til de forskjellige tilskuddsordningene, men disse vil ikke bli behandlet før Klimaetaten eventuelt får en ny tilsagnsfullmakt. Etaten kan heller ikke garantere at søknadene da blir behandlet med et helt eller delvis positivt utfall, selv om søknadene møter kriteriene for dagens tilskuddsordninger.

Populære ordninger

I fjor søkte og fikk Oslofolk 120 millioner kroner i støtte til ulike klimatiltak. Det var rekordhøyt da, men beløpet slås altså av interessen de ni første månedene i år.

– Særlig har folk søkt om støtte for å montere solceller og isolere bygårder. I tillegg vil de klargjøre for lading i garasjer, bygge sykkelparkering og skaffe seg el-lastesykler. Næringslivet vil kutte dieselbruk på byggeplasser, investere i mobile ladecontainere og snart kan flere tunge kjøretøy fylle biogass på tanken, takket være støtten fra Oslo kommune, sier Sørsensen.

Potensielle investeringer for 800 millioner kroner

Om alle tiltakene det er søkt støtte om gjennomføres, vil dette tilsvare investeringer for over 800 millioner kroner. Dette er alle tiltak som bidrar til å kutte klimagassutslipp eller forbedre energibruken i Oslo.

Grafen under viser hvor mye det er søkt om og gitt i tilsagn på de ulike sektorene.

Om klimatilskudd

Målet med klimatilskuddene fra Oslo kommune er at både næringsliv og privatpersoner tar i bruk mer klimavennlig teknologi eller løsninger. Midlene skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo og effektivisere energibruken. Hvor mye de ulike støtteordningene dekker av totalkostnadene varierer. De fleste dekker 20 prosent, men det varierer fra 10 og opp til hele 80 prosent. Det er Klimaetaten som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Oslo kommune. En full oversikt over hvilke ordninger kommunen har, finnes på klimatilskudd.no.