Oslo kommune avvikler energistøtte til boligselskaper og yrkesbygg – nå kan hele landet få tilskudd

Rekordmange borettslag, sameier og næringsbygg har søkt kommunen om støtte til energitiltak i 2023. Nå avvikles de populære ordningene etter at Enova lanserer nasjonale tilskudd, hvor de gir inntil 10 millioner kroner i støtte.
9. oktober 2023

– Det er svært gledelig at Enova nå har fått rause støtteordninger for energiforbedring, slik Oslo kommune har hatt i flere år. Disse ordningene gir viktig støtte til energitiltak. Så nå håper vi at borettslag, sameier og bedrifter som ønsker å kutte i strømutgiftene søker på Enovas ordninger, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten.

25.9 lanserte Enova tre nye støtteordninger for energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap. De tre nye støtteordningene utgjør en kraftig styrking av Enovas satsing på energitiltak i bygg. Ett program er rettet mot borettslag og sameier, mens de to andre skal styrke energieffektiviseringen i yrkesbygg.  Ordningene gir støtte til alle tiltak som kutter i strømforbruket, som for eksempel solceller.

Oslo kommune legger ned energiordninger – staten overtar

Klima- og energifondet til Oslo kommune (klimatilskudd.no) har over flere år gitt støtte til etterisolering, og skifte av vinduer og dører i borettslag og sameier. Fondet har også hatt en egen støtteordning for solceller til bedrifter, borettslag og sameier. Det siste året har svært mange søkt om klimatilskudd til energitiltak. Nå som Enova har lansert ordninger som støtter de samme tiltakene, avvikles Oslo kommunes energiordninger. Dette er fordi tilskuddsordningene til kommunen ikke skal overlappe med ordningene til Enova.

Fortsatt mulig å søke andre ordninger

Selv om to av fondets tilskuddsordninger legges ned, er det fortsatt mulig å søke om tilskudd til en rekke andre klima- og energitiltak.