Oslo dobler energistøtten til borettslag og sameier

Nå gjør kommunen det mer attraktivt og lønnsomt å søke støtte til isolasjonstiltak og solcellepaneler.
21. september 2022

– Vi dobler nå støtten til borettslag og sameier som vil spare strøm. Samtidig øker vi støtten til alle som vil installere solceller og etterisolere, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune.

Det er dagens energisituasjon, kombinert med behovet for å kutte klimagassutslipp og øke lokal energiproduksjon, som gjør at innbyggere og næringsliv nå får ekstra hjelp med å kutte strømkostnadene og redusere strømforbruket.

Vil bidra til å få ned strømregninga

Fra 21. september 2022 og ut 2023 kan Oslos innbyggere få dekket inntil 20 prosent av kostnadene ved etterisolering, og inntil 35 prosent av kostnadene ved kjøp og installering av solceller. Bedrifter kan få inntil 30 prosent av kostnadene ved kjøp og installering av solceller.

– Dette gjør vi for at enda flere skal installere solceller på taket og etterisolere boligen sin. Det vil permanent redusere strømregningen til bedrifter og innbyggere i Oslo. Samtidig vil det frigjøre energi til elektrifisering i andre sektorer, sier Sørensen.

Her kan du finne mer informasjon om tilskuddsordningene

Bor du i enebolig, kan du motta støtte fra Enova sin støtteordning for solcelleanlegg. 

Avgjørende for å nå Oslos klimamål

For å få til satsingen på energitiltak økes potten til Klima- og energifondet. Oslo kan i 2023 dele ut 150 millioner kroner i støtte til de som gjennomfører ulike klimatiltak, sparer strøm eller øker lokal energiproduksjon med solceller.  

– Når kommunen, innbyggere og næringsliv effektiviserer energibruken, frigjør vi energi til å elektrifisere transportsektoren og bygg- og anleggsektoren. Elektrifisering av disse sektorene er avgjørende om vi skal nå Oslos klimamål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, utdyper Sørensen.