Nå kan du få tilskudd til lading av busser og lastebiler

For å få fart på klimaomstillingen av busser og lastebiler, har Klimaetaten i Oslo kommune lansert en tilskuddsordning for etablering av ladepunkter til tyngre kjøretøy. Ordningen støtter opptil halvparten av etableringskostnadene til både hurtigladere og normalladere.
3. september 2021

Med ordningen vil Klimaetaten gi flere mulighet til å etablere ladere, og øke tilgjengeligheten på ladepunkter for busser og lastebiler.

Leder for infrastruktur i Braathen Landskapsentreprenører AS, Kai Vegar Østnes, tror tilskuddsordningen vil øke omstillingstakten for de som bruker tunge kjøretøy: – Denne støtteordningen vil senke terskelen for Braathen Landskapsentreprenør sin videre satsning på utslippsfri transport, og redusere problemet med tilgang på ladere for tunge kjøretøy.

Tunge kjøretøy står for en betydelig andel av klimagassutslippene i Oslo. Transportnæringen har selv gitt uttrykk for at tilgang og kostnad på ladere har vært noen av de største barriere for å legge om til utslippsfrie kjøretøy. Den nye tilskuddsordningen har kommet til etter tett dialog med næringen, og Klimaetaten har god tro på at den vil svare på bransjens utfordringer med ladetilgang for tunge kjøretøy.

Oslo kommune vil bidra til omstillingen

– Skal Oslo nå klimamålene sine må alle mennesker og varer transporteres utslippsfritt innen 2030. Oslo kommune stiller strenge utslippskrav i anbudene sine, og fra 2025 vil vi ha krav om nullutslipp eller biogass i alle transportoppdrag for kommunen. Da er det også naturlig at kommunen gjør sitt for å hjelpe bransjen med å omstille seg, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten.

Enova gir i dag tilskudd til å dekke deler av merkostnadene ved innkjøp av elektriske busser og lastebiler. Klimaetatens tilskuddsordning er ment å komplimentere Enovas ordning ved at den gir tilskudd til bedrifter som ønsker å etablere ladepunkter på egne anlegg. Ordningen krever ikke at du går til innkjøp av elektriske kjøretøy i forbindelse med kjøp av ladere.

Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker her