Nå blir det mer attraktivt å søke støtte til energitiltak

Endringer i tilskuddsordningene gjør det enklere og mer attraktivt å søke støtte til isolasjonstiltak og solcellepaneler.
11. august 2022
Nå gjør vi det lettere for innbyggere og bedrifter å få støtte til tiltak som er bra for både miljø og lommebok.
- Audun Garberg, fagsjef i Klimaetaten

Klimaetaten har evaluert støttesatsene i tilskuddsordningene Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører og Solcelletilskuddet, og gjort følgende endringer:

Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører

Nå blir kravene til vinduer og dører nøyaktig tilsvarende TEK17-standard, som er en byggteknisk forskrift. Tidligere har kravene for å få støtte til klimatilskudd vært strengere enn forskriften, men endres nå for at det skal bli enklere for søkere og entreprenører å forholde seg til kravene, og gjøre det mer attraktivt å søke på tilskuddsordningen.

Endringen gjelder umiddelbart og har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at de nye, og reduserte, kravene også vil gjelde for eksisterende tilsagn.

Tidligere kunne et borettslag eller sameie få tilskudd til inntil 20 prosent av kostnadene. Denne øvre grensen er fjernet, men maksimal støtte til et borettslag vil fortsatt være 1,8 millioner kroner.

— Endringene gjøres for at en større andel av tilskuddsmildene fra Klima og energifondet skal gå til energitiltak, og for at flere borettslag skal kunne etterisolere bygningene, sier Bergljot Tjønn, rådgiver i Klimaetaten.

Solcelletilskuddet

En gjennomgang av søkermassen til Solcelletilskuddet viser at borettslag og sameier stort sett har kommet dårligere ut av ordningen enn bedrifter. Det ønsker kommunen å gjøre noe med, og endrer derfor på kravene og tilskuddssats for ordningen.

Borettslag og sameier kan nå få tilskudd på 30 prosent av godkjente investeringskostnader, med 1,8 millioner kroner som maksimalt tilskuddsbeløp.

For bedrifter i Oslo som ønsker å installere solcelleanlegg har vi økt tilskuddssatsen til 2500 kr/kWp.

— Vi ønsker at enda flere borettslag skal få tilgang til billig og fornybar energi fremover. Med endringene i Solcelletilskuddet sikrer vi at de fleste som søker om tilskudd vil få mer penger utbetalt enn tidligere, forteller Audun Garberg.

Isolasjonstilskuddet:

https://klimatilskudd.no/tilskudd-til-isolasjon-vinduer-og-dorer

Solcelletilskuddet:

https://klimatilskudd.no/solcelletilskuddet

Artikler