Fikk halv million i støtte til ladeplasser: – Nå kan alle lade elbilen!

Hvem kan få støtte til lading av elbil? Hva kan man egentlig søke om og hvordan går man fram? Her får du noen svar for borettslaget og sameier som ønsker tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler.
20. mai 2021

Hvem kan få støtte til lading av elbil? Hva kan man egentlig søke om og hvordan går man fram? Her er svarene for borettslaget og sameier som ønsker tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler.

Stadig flere av Oslos innbyggere har kjøpt eller planlegger å kjøpe en elbil. For mange er det nettopp lademuligheter som er det store usikkerhetsmomentet. Det bestemte Abellund borettslag på Manglerud at de ville gjøre noe med.

— Vi har 140 rekkegarasjer fra 60-tallet, og det elektriske anlegget var like gammelt. Men så var det en del som kjøpte elbil og plugget inn i de gamle stikkontaktene, og det var ikke det elektriske anlegget dimensjonert for. Det var rett og slett brannfarlig, forteller Gianni Feraco, styreleder i Abellund garasjelag.

Med ladeboks på veggen ligger alt til rette for at beboerne kan få lade bilen hjemme i sin egen garasje.

Hvem kan søke?

Alle borettslag og sameier i Oslo som ønsker mulighet for lading av elbil og eier egne parkeringsplasser. Privatpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Det er viktig å ha trygg og god elektrisk infrastruktur med høy kapasitet dersom mange beboere ønsker å lade elbilene sine. Egne løsninger med strekking av skjøteledninger og lignende, kan være brannfarlig. Mange mener også at en parkeringsplass som er tilrettelagt for lading av elbil, øker verdien på boligen.

Hvor mye kan man få i støtte?

Tilskuddet dekker inntil 20 prosent av kostnaden. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er en million kroner. Om lag 980 borettslag/sameier i Oslo har så langt søkt og fått støtte. Gjennomsnittlig tilskuddssum er om lag 85 000 kroner.

For hver enkelt beboer i Abellund borettslag på Manglerud har kostnaden kommet på omtrent 17 000 kroner. Så kommer kjøp og montering av en eventuell ladeboks i tillegg. Så langt har 35 av beboerne montert ladeboks i garasjene sine.

— Mange av beboerne våre sier at de ser utbyggingen som en god investering. Boligen øker jo i verdi dersom du har en garasje med topp moderne elektrisk anlegg, godt lys og mulighet for å lade elbil, sier Feraco, som absolutt anbefaler andre borettslag og sameier å gjøre det samme, om de har mulighet.

- Det var en del diskusjoner i forkant, men nå har alle garasjene både godt lys og lademuligheter for elbil, sier styreleder Gianni Feraco.

Feraco har også noen klare råd på veien:

— Først og fremst bør dere absolutt vurdere å leie inn en uavhengig prosjektleder som kan holde i hele prosessen. Husk også at det ikke er så enkelt å trekke tjukke kabler om vinteren. Eventuelt gravearbeid bør også planlegges slik at det kan foregå når det ikke er frost i bakken. Og sist, men ikke minst: Det er ikke mulig å gi beboerne for mye informasjon! Send brev, heng opp oppslag og informer alle beboere løpende gjennom hele prosessen. Det er stor forskjell på hva folk får med seg eller forstår, så hold det enkelt og lettfattelig. Gianni Feraco