Alle klimatilskudd

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Siste frist for å søke om støtte fra denne ordningen er 31. desember 2023. Les mer her.

Hva kan du søke om?

 • Tilskuddsordningen er rettet mot tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.
 • Bedrifter kan kun søke om tilskudd til tiltak og installasjoner på egen eiendom.
 • Gjennom Klima- og energifondet kan du motta tilskudd på inntil 50 000 kroner, begrenset til inntil 20 prosent av totalkostnaden for tiltaket.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke.
 • Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig.

Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.

Slik søker du

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter du har sendt søknaden:

 1. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, senest 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden, kan du sette i gang med tiltaket – det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.
 2. Send inn ferdigmelding. Ferdigmelding skal inneholde sluttrapport og faktura for arbeidet. Lenke til ferdigmeldingsskjema mottar du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Søk på aktiv til jobb

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Hva sier andre som har gjennomført tiltaket?

Man finner vel alltids et sted å skifte, men det er mye bedre å ha en romslig garderobe og eget skap. Å ha tilgang på garderobe er viktig for alle – selv for de som ikke sykler til jobb.
- Karine Bolme, jobbsyklist

Andre relaterte tilskudd

Vrakpant for parkeringsplass

Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter.

Bedrifter

Om støtteordningen

Har dere lyst til å erstatte parkeringsplassene på jobb med noe annet nyttig? Nå kan bedrifter i Oslo få støtte til å gjøre om parkeringsplasser til for eksempel sykkelparkering, lunsjområde eller sette opp en basketballkurv. Valgmulighetene er mange - her står dere fritt!

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å etablere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Siste frist for å søke om støtte fra denne ordningen er 31. desember 2023. Les mer her.

Alle klimatilskudd